Phở Hiền Sài Gòn Sunshine cần nam phụ bếp

Địa chỉ:
Sunshine Bay, NSW, 2536
Loại tin:
Ngày cập nhật:
5 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
0401 477 078 – 9311 9532
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...