SAIGON BAY Vietnamese food cần tuyển Front Staff

Địa chỉ:
249 Oxford st, Darlinghurst, NSW, 2010
Loại tin:
Ngày cập nhật:
3 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
0423 245 745
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...