Shop cafe and bakery ở vùng Ascot Vale cần tuyển phụ bếp

Địa chỉ:
Ascot Vale, VIC, 3032
Loại tin:
Ngày cập nhật:
5 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
0430557773
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...