Shop Cafe ở city đang cần thêm một kitchen hand

Địa chỉ:
Melbourne, VIC, 3000
Loại tin:
Ngày cập nhật:
3 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
0425791911
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...