Shop cafe ở Sydney cần một người rửa chén từ thứ 2 đến thứ 6

Địa chỉ:
Sydney, NSW, 1007
Loại tin:
Ngày cập nhật:
3 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
0478 845 899
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...