Tiệm thịt vùng Canterbury cần tuyển người ra thịt

Địa chỉ:
Canterbury, NSW, 2193
Loại tin:
Ngày cập nhật:
5 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
9789 1000
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...