Tokyo Sushi Kitchen trong Waverley Gardens Shopping Centre ở Mulgrave cần tuyển người cuốn sushi và kitchen hand

Địa chỉ:
Melbourne, VIC, 3001
Loại tin:
Ngày cập nhật:
3 năm trước
Người đăng:
Việc làm tại Úc
Điện thoại:
0402 971 159
Email:
Giá:

Bản đồ

Loading...