• Thợ ống nước, gas

    Thợ ống nước. nhận làm tất cả những việc vê nước, gas, cầu tắm,  cầu tiêu. Xin liên lạc anh Trọng 0405 901 366 Giá cả phải chăng.

    Khu vực: Chester Hill - NSW - 2162, Sydney
    Giá: Thỏa thuận
    5 tháng trước