• Tìm người làm farm vùng Bundaberg, QLD

    5 / 5 ( 1 vote ) Farm vùng Bundaberg Queensland cần người làm Công việc: Làm khoán hái đậu Green bean, snow pea. Thời gian: bắt đầu cuối tháng 04 và kết thúc vào tháng 12. Liên hệ: 0449696843

    Khu vực: Queensland
    Mức lương: Lương Cao
    2 năm trước