• Tiệm tóc tại city CBD cần thợ

    Tiệm tóc tại city CBD cần thợ có kinh nghiệm làm part time Lương $22 per hour Liên hệ: 0435755840 (Phương)

    Khu vực: Melbourne
    Mức lương: 19$/ giờ - 23$/ giờ
    2 năm trước