Nhà hàng Việt tại Newcastle tuyển Kitchenhand phụ bếp

Địa chỉ:
Newcastle, NSW
Loại tin:
Ngày cập nhật:
3 năm trước
Người đăng:
Linh Pamas
Điện thoại:
0421838124
Email:
Giá:
Thỏa thuận

Hình ảnh

Bản đồ

Loading...